Atrakcje regionu

Nadwarciański Park Krajobrazowy

Nadwarciański Park Krajobrazowy powstał w 1995 na powierzchni 13.428 ha, w obrębie czterech gmin: Pyzdry, Zagórów, Lądek i Rzgów. Jeden z dwóch parków krajobrazowych, obok Powidzkiego Parku Krajobrazowego w Powiecie słupeckim.Chroni krajobraz polodowcowy z szeroką pradoliną, której dnem płynie Warta. Warta, zmieniając często swój bieg, pozostawiła w dnie pradoliny liczne starorzecza.

Obszar Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego uznano za jedną z 7 najwartościowszych ostoi ptaków wodnych i błotnych w Polsce oraz zakwalifikowano go do najcenniejszych ornitologicznych obszarów Europy, a w 1995 r. międzynarodowa organizacja BirdLife International nadała mu rangę ogólnoświatową - „Globaly Important Bird Areas”.

Fauna Wielką atrakcją Parku jest szczególnie bogata awifauna, wiele ptaków to gatunki lęgowe, nie mniej liczne są też gatunki przelotne. Na terenie Parku naliczono 153 gatunki ptaków co stanowi 67% krajowego bogactwa gatunkowego. Oprócz czapli siwej są tu także rzadsze gatunki czaplowatych- bąk, bączek, a także ślepowron. W okolicach Policka mieści się kolonia 40 par perkoza zausznika. Spotkać tu można również łabędzie i gęsi gęgawy, cyraneczki, czy bardzo rzadkiego przedstawiciela kaczek łąkowych - różeniec. Przypuszcza się, że park ten jest ostatnim z miejsc, gdzie jeszcze można zobaczyć zagrożonego w Europie całkowitym wyginięciem derkacza. W licznych rozlewiskach Warty swoje żeremia budują bobry.

Flora Bardzo bogata jest również roślinność parku. Blisko 1070 gatunków roślin naczyniowych - wśród nich 57 gatunków prawnie chronionych , w tym 40 gatunków podlegających ochronie całkowitej. Spotkać można grzybienie białe tzw. lilie wodne, widłaki, goździki grążel żółty i wiele innych.

Stowarzyszenie Gospodarstw Agroturystycznych

WSCHODNIEJ WIELKOPOLSKI

62 - 410 Zagórów, Stawisko 9
tel. (63) 276 26 64
kontakt@agroturystykawielkopolska.pl

2013 © agroturystykawielkopolska.pl
projekt i wykonanie: