Atrakcje regionu

Termy Uniejowskie

Przedmiotem działalności PGK „Termy Uniejów” jest:

- zarządzanie kompleksem TERMY UNIEJÓW, będącym własnością Gminy Uniejów;
- gospodarka wodno-kanalizacyjna gminy;
- utrzymanie zieleni miejskiej i oczyszczanie miasta;
- gospodarka mieszkaniowa;
- inne usługi świadczone na rzecz mieszkańców.

Stowarzyszenie Gospodarstw Agroturystycznych

WSCHODNIEJ WIELKOPOLSKI

62 - 410 Zagórów, Stawisko 9
tel. (63) 276 26 64
kontakt@agroturystykawielkopolska.pl

2013 © agroturystykawielkopolska.pl
projekt i wykonanie: